Insinööri-lehti

YTN esitti parannuksia esitykseen työaikalaista

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on esittänyt lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle työaikalain valmistelusta.

Ministeriö pyysi lausuntoja eri tahoilta syyskuun alkuun mennessä. Lausunnot liittyvät uuteen työaikalakiin, jonka on määrä korvata vuonna 1996 säädetty työaikalaki.

YTN esitti useita asioita, jotka tulee kirjata lakiin. Parannukset koskevat soveltamisalaa, matkustamiseen käytettyä aikaa, varallaoloa, joustotyötä, työaikapankkia, lisä- ja ylityötä, paikallista sopimista ja yleissitovaa työehtosopimusta, työaikakirjanpitoa ja valvontaa.

Lain tulee koskea lähtökohtaisesti kaikkea työtä. Lain soveltamisalan ulkopuolelle saa jättää vain tehtävät, joissa sovittua työaikaa ei ole ja työntekijä voi itsenäisesti päättää työajasta.

Työntekijän palautumisesta tulee huolehtia myös työmatkoilta. Työajan ja lepoajan ohella on säädettävä myös työhönsidonnaisuusajasta ja sen kompensoimisesta.

Varallaolosta tulee solmia työnantajan kanssa erillinen sopimus ja korvaus. Työaikapankista pitää sopia ensisijaisesti henkilöstön edustajan kanssa. Ylityön edellytys ei saa olla työnantajan määräys vaan työnantajan aloite tai lupa.

Työaikakirjanpitoon pitää merkitä arvion sijasta toteutuneet lisä-, yli- ja sunnuntaityötunnit niiltäkin, joiden kanssa on sovittu korvauksen suorittamisesta kiinteänä korvauksena. Työaikoja pitää valvoa nykyistä paremmin, sillä todelliset työajat eivät yleensä näy tilastoissa.