Insinööri-lehti

Yritysten liikevaihto kasvoi vuonna 2011 seitsemän prosenttia

Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan 322 232 yritystä vuonna 2011. Henkilöstöä oli 1 486 000 yrittäjinä ja palkansaajina ja liikevaihtoa kertyi 385,2 miljardia euroa. Yrityksiä oli 3 300 eli prosentin verran enemmän kuin edellisvuonna ja henkilöstöä kolme prosenttia, 42 100 henkilöä enemmän. Liikevaihto kasvoi seitsemän prosenttia kuten edellisenäkin vuonna ja kasvu 26,3 miljardia euroa.

Teollisuusyrityksiä oli 21 700 ja lukumäärä väheni noin sadalla yrityksellä edellisvuodesta. Teollisuus työllisti 331 000 henkilöä. Henkilömäärä kasvoi 700 henkilöllä. Teollisuuden liikevaihto kasvoi seitsemällä prosentilla 132 miljardiin euroon. Rakentamisen toimialalla oli positiivinen vuosi. Yritysten määrä kasvoi 550:llä ja oli yhteensä 41 400. Henkilöstöä oli 155 000 ja siinä lisäystä 8 800 henkilöä eli kuusi prosenttia edellisvuodesta. Rakennustoiminnassa liikevaihtoa kertyi 26,4 miljardia euroa. Liikevaihdon kasvuprosentti oli yhdeksän ja euromääräinen lisäys 2,3 miljardia. Jalostustoimintoihin luettavista toimialoista eniten kasvoi kuitenkin kaivostoiminta ja louhinta, missä henkilöstö lisääntyi 10 prosentilla ja liikevaihto 16 prosentilla.

Kaikista toimialoista eniten yrityksiä oli kaupan alalla, yhteensä 45 200. Määrä väheni noin kahdella sadalla edellisvuodesta. Henkilöstöä oli kaikkiaan 254 300 ja lisäys edellisvuodesta oli 3 600 henkilöä. Kaupan liikevaihto kasvoi kahdeksalla prosentilla, 8,7 miljardilla eurolla 124,5 miljardiin euroon.

Pieniä ja keskisuuria, alle 250 henkilöä työllistäviä yrityksiä oli 99,8 prosenttia kaikista yrityksistä. Niiden henkilöstö oli 65 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä ja liikevaihto 51 prosenttia kokonaisliikevaihdosta. Osuuksissa ei ole tapahtunut viime vuosina merkittäviä muutoksia. Keskisuurten, 50–249 henkilöä työllistävien yritysten määrä ja henkilöstö kasvoi keskimääräistä enemmän. Lukumäärä kasvoi seitsemän prosenttia ja henkilöstö kuusi prosenttia, kun keskimääräiset vastaavat kasvuluvut olivat pk-yrityksillä yksi prosentti ja 3,5 prosenttia ja kaikilla yrityksillä yksi ja kolme prosenttia. Suuria, yli 250 henkilöä työllistäviä yrityksiä oli 0,2 prosenttia kaikista yrityksistä ja ne työllistivät 35 prosenttia koko henkilöstöstä ja tuottivat 49 prosenttia liikevaihdosta.

Yritysrekisterin mukaan konserneja oli kaikkiaan 7 138, joista 1 706 oli täysin kotimaisia, 4 740 ulkomaalaisomisteisia monikansallisia ja 692 kotimaisomisteisia monikansallisia. Konsernit työllistivät Suomessa 773 000 henkilöä. Yrityksistä reilut kolme prosenttia kuului konserneihin. Näiden yritysten henkilöstö oli 52 prosenttia koko henkilöstöstä ja liikevaihto 74 prosenttia kokonaisliikevaihdosta Suomessa.