Insinööri-lehti

Yritysten investoinnit vähenivät viime vuonna

Yritysten investointiaste pieneni edelleen viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Yritysten investointiaste eli investointien osuus arvonlisäyksestä laski 19,5 prosenttiin.

Yritysten voittoaste supistui hieman arvonlisäyksen heikon kehityksen takia. Voittoaste eli voittojen osuus arvonlisäyksestä pieneni 22,6 prosenttiin.

Kotitalouksien säästämisaste jatkoi viimeisellä neljänneksellä kasvuaan. Kotitalouksien taloudellista hyvinvointia kuvaava oikaistu käytettävissä oleva tulo heikkeni reaalisesti viime vuoden vastaavasta neljänneksestä aavistuksen.

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisesta sektoritilinpidosta.

Julkisyhteisöjen yhteenlasketut nettorahoitusvarat, eli varojen ja velkojen erotus, kasvoivat viime vuoden viimeisen neljänneksen aikana 114,8 miljardista 115,2 miljardiin euroon. Koko viime vuoden aikana kasvua kertyi 8,6 miljardia euroa.

Koska paikallis- ja valtionhallinnon velat kasvoivat varoja enemmän, nettorahoitusvarojen kasvu jäi lähinnä työeläkelaitoksille ja muille sosiaaliturvarahastoille kertyneiden hallussapitovoittojen varaan.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen rahoitustilinpitotilastoon.