Insinööri-lehti

Yrityssektorin voitot ja investoinnit kasvussa

Yrityssektorin voittoaste kasvoi edelliseen vuosineljännekseen verrattuna sektorin arvonlisäyksen kasvaessa palkansaajakorvauksia nopeammin. Yritysten investointiaste kasvoi myös selvästi edellisestä neljänneksestä.

 Kotitaloussektorin säästämisaste heikkeni toisella vuosineljänneksellä ensimmäiseen neljännekseen verrattuna kulutusmenojen vahvan kasvun seurauksena. Kotitalouksien taloudellista hyvinvointia kuvaava oikaistu käytettävissä oleva tulo heikkeni hieman vuodentakaiseen arvoon verrattuna.

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisesta sektoritilinpidosta.

Tämän vuoden toisella neljänneksellä yritysten voittoaste, eli voittoja kuvaavan toimintaylijäämän osuus arvonlisäyksestä, kasvoi 1,4 prosenttiyksiköllä päätyen 26,6 prosenttiin. 

Yritysten investointiaste, eli investointien osuus arvonlisäyksestä, kasvoi 0,9 prosenttiyksiköllä päätyen 26,7 prosenttiin. Tunnusluvut on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista.

Kotitalouksien säästämisaste laski huhti-kesäkuussa 1,7 prosenttiyksiköllä nollaan prosenttiin. Säästämisaste on säästön osuus käytettävissä olevasta tulosta. Kotitalouksien investointiaste kasvoi 0,3 prosenttiyksikköä ja oli 11,2 prosenttia käytettävissä olevasta tulosta. 

Kotitalouksien kausitasoitettu investointiaste on kasvanut nyt neljän neljänneksen ajan. Suurin osa kotitalouksien investoinneista muodostuu asuntoinvestoinneista.