Insinööri-lehti

Yrittäjien kasvuhakuisuus vähäistä

Yrittäjyysaktiivisuudessa Suomi on edelleen lähellä innovaatiovetoisten talouksien keskitasoa, mutta alkavia yrittäjiä on nyt vähemmän kuin muutamaan vuoteen. Suomalaiset ovat kuitenkin yhä varsin aktiivisia havaitsemaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Tiedot ilmenevät 54 maan yrittäjyysaktiivisuutta ja yrityksen perustamistoimenpiteitä kartoittavasta Global Entrepreneurship Monitor (GEM) -tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan viime vuonna Suomen aikuisväestöstä noin 14 prosenttia toimi yrittäjänä. Kaikkien 54 tutkitun GEM-maan joukossa Suomi sijoittuu 23. sijalle ja tutkimuksessa olleiden 20 innovaatiovetoisen talouden joukossa kuudennelle sijalle.

Viime vuonna yli viisi prosenttia oli aktiivisesti aloittamassa yritystoimintaa. Varhaisvaiheen yrittäjyysaktiivisuudessa Suomi sijoittuu innovaatiovetoisten talouksien joukossa juuri keskitason alapuolelle.

Suomalaista yrittäjyyttä kuvaavat tunnusluvut ovat muuttuneet heikompaan suuntaan.
– Talouskriisillä on tähän varmasti osansa, mutta myönteistä on, että siitä huolimatta yrittäjyyshalu ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien havaitseminen eivät ole notkahtaneet. Yrittäjien kasvuhakuisuus on kuitenkin yhä huomattavan vähäistä, sanoo akatemiaprofessori Anne Kovalainen Turun kauppakorkeakoulusta.

GEM-tutkimuksen mukaan suomalaisen aikuisväestön keskuudessa uusia liiketoimintamahdollisuuksia havaitsevista ja yrityksen perustamiseen kykenevistä yksilöistä vain pienellä osalla on aikomuksia ryhtyä yrittäjäksi. Lisäksi yrittäjyysaktiivisuus nuorten aikuisten keskuudessa on laskenut.

Tutkimus toteutettiin yhdennentoista kerran ja Suomi on ollut siinä mukana alusta asti. GEM-tutkimusta varten haastellaan Suomessa vuosittain noin 2000 työikäistä sekä noin 50 asiantuntijaa.