Insinööri-lehti

Yksityisen sektorin kuukausipalkkatilasto lokakuussa 2010

Tilastokeskuksen mukaan yksityisellä sektorilla kokoaikaisten kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansio oli miehillä keskimäärin 3 655 euroa ja naisilla 2 838 euroa lokakuussa 2010. Mediaanipalkka oli tilaston mukaan 2 890 euroa, miehillä 3 306 euroa ja naisilla 2 550 euroa.

Säännöllisen ansion indeksin vuosinousu oli loka – joulukuussa 2,3 prosenttia yksityisellä sektorilla. Yksityisen sektorin kuukausipalkkatilasto kuvaa noin 652 000 palkansaajan tietoja, joista miehiä oli noin puolet.

Tilaston ansiokäsite säännöllisen työajan ansio sisältää kuukausipalkan, työaikalisät, luontoisetujen verotusarvon ja provision / myyntipalkkion keskimäärin kuukaudessa. Ylitöiden osuutta ei lasketa tähän ansiokäsitteeseen. Palkkatiedot on kerätty lokakuulta yhteistyössä työnantajajärjestöjen kanssa.

Lisätietoja
www.tilastokeskus.fi