Insinööri-lehti

Yhteistoimintalaki aiotaan nykyaikaistaa

Yhteistoimintalaki tarvitsee uudistusta, jotta työnantajan ja henkilöstön vuoropuhelu paranisi nykyisestä. Nykyään lakia käytetään lähinnä irtisanomiseen.

Työ- ja elinkeinoministerille luovutettiin eilen selvitys yt-lakiin tarvittavista muutoksista. Laki myllätään ehdotuksessa täysin, ja lakia asetetaan kehittämään kolmikantainen työryhmä vielä tänä vuonna.

– Hyvä, että yt-lakia on lähdetty selvittämään, sillä se on todella uudistamisen tarpeessa. Kokonaisuutena selvitys ei ole kuitenkaan vielä valmis yt-lain uudistus, sanoo Insinööriliiton edunvalvontajohtaja Petteri Oksa.

Selvityksessä ehdotetaan, että nykyisen yt-lain työvoiman vähentämistä koskeva sääntely siirrettäisiin osaksi työsopimuslakia. Vuoropuhelun, yrityksen toiminnan kehittämisen ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien osalta säädettäisiin kokonaan uusi laki.

– Ehdotus irrottaa irtisanomismenettely muusta yt-laista on huono. Se johtaa helposti muun yt-menettelyn lopullisen pölyttymiseen hyllyllä käyttämättömänä, Oksa kritisoi.

Taloudellisia ja tuotannollisia irtisanomisperusteita ehdotetaan täsmennettäväksi ja muutosturvaa parannettavaksi, kun irtisanominen tapahtuu tuotannollisilla tai töiden uudelleenjärjestelyiden perusteella.

– Selvitys sisältää hyviä avauksia muun muassa sitä, että työnantajat olisivat selkeämmin ja pidempään vastuussa irtisanottujen kouluttamisesta. Hyvä ajatus on myös se, että työnantajat joutuisivat erikseen perustelemaan, miksi työntekijöiden esittämä vaihtoehtoinen toimintamalli irtisanomisten välttämiseksi ei kelpaa.

Nykyinen yhteistoiminnasta yrityksissä annettu laki on ollut voimassa reilut kymmenen vuotta. Hallitus päätti selvittää yt-lain muutostarpeet huhtikuussa pidetyssä kehysriihessään.