Insinööri-lehti työmarkkinat

Yhä useampi ylempi sopimusten piiriin

Ylemmät toimihenkilöt YTN sekä muut sopijaosapuolet hyväksyivät ICT- ja tietotekniikan palvelualojen neuvottelutulokset uusiksi työehtosopimuksiksi eilen.

Tietoalan uuden sopimuksen piiriin kuuluu noin 70 000 ja ICT-alaan noin 4 000 ylempää toimihenkilöä. Kumpikin sopimus syntyi pitkien neuvottelujen jälkeen.

Aloille sovittiin 3,3 prosentin palkankorotukset 25 kuukauden sopimuskaudelle. Palkankorotusten toteuttamisesta neuvotellaan ja mahdollisuuksien mukaan sovitaan ensin paikallisesti yritys- tai työpaikkakohtaisesti.

Jos paikallista sopimusta ei saavuteta, maaliskuussa kaikkien sopimuksen piirissä työskentelevien ylempien toimihenkilöiden palkkoja korotetaan 1,3 prosentilla. Toinen palkankorotus maksetaan ensi vuoden helmikuussa. Korotuksen suuruus on kaksi prosenttia, josta 1,2 prosenttia maksetaan yleiskorotuksena ja 0,8 prosenttia työnantajan jakamana eränä, ellei toisin sovita.

Talkootunnit poistuvat

Palkattomien, niin sanottujen kiky-tuntien poistaminen oli keskeinen tavoite kummallakin sopimusalalla. Tähän tavoitteeseen päästiin, ja ilmaisen työn tekeminen loppuu.

Kiky-tuntien vastineeksi työnantaja sai mahdollisuuden teettää 16 palkallista lisätyötuntia ylemmillä toimihenkilöillä. Lisätyötuntien teettämiselle tarvitaan perusteltu tuotannollinen tarve. Tietyin perustein ylemmällä toimihenkilöllä on mahdollisuus kieltäytyä tästä työstä.

Työnantajalla on myös mahdollisuus järjestää vuosittain kahdeksan tuntia palkallista koulutusta niin sanotun normaalin työajan ulkopuolella.

Neuvottelusuma purkaantui

YTN on sopinut helmikuussa useita yksityisen sektorin työehtosopimuksia. Neuvottelut jatkuvat edelleen esimerkiksi energia-, rahoitus- sekä suunnittelu- ja konsulttialoilla. Lisäksi on sopimatta pieniä, lähinnä talokohtaisia sopimuksia.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO neuvottelee julkisen puolen, esimerkiksi valtion ja kuntien, sopimuksista. Ne ovat katkolla maaliskuun lopussa.

Teksti: Kirsi Tamminen
Kuva: Shutterstock