Insinööri-lehti

Viime vuonna syntyi noin 216 000 uutta työpaikkaa

Uusia työpaikkoja syntyi vuonna 2015 arviolta 216 000, mikä on 17 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työpaikkoja kuitenkin hävisi enemmän kuin niitä syntyi, ja kokonaistyöllisyys laski kymmenellä tuhannella vuonna 2015. Tiedot selviävät työ- ja elinkeinoministeriön Minne uudet työpaikat syntyivät vuonna 2015 -analyysista.

Uusien työpaikkojen syntyminen ja vanhojen häviäminen on osa talouden rakenteiden uudistumista ja tuottavuuden kasvua. Rekrytoinneista noin 42 prosentissa syynä oli uusi työpaikka vuonna 2015.

Uusia työpaikkoja erityisesti kasvuhakuisiin yrityksiin

Vuonna 2015 uusia työpaikkoja syntyi erityisesti kasvuhakuisiin yrityksiin. Niissä myös henkilöstömäärän vaihtelu oli suurta. Julkisella puolella rekrytointi painottui työvoiman poistuman korvaamiseen.

Sekä työvoiman ulkopuolisten, työttömien että opiskelijoiden palkkaaminen uuteen työpaikkaan oli suhteellisesti todennäköisempää kuin työssä olevan. Uusista työpaikoista noin kolme neljästä oli kokoaikaisia.

Uusia työpaikkoja syntyi suhteellisesti eniten informaatio- ja viestintäalalle sekä rakentamiseen, alueellisesti tarkasteltuna Varsinais-Suomeen ja Pohjanmaalle.

Eniten työllisyys on kasvanut terveyspalveluissa, jonne syntyi noin 10 000 työpaikkaa. Sekä informaatio- ja viestintäalalle että hallinto- ja tukitoimin molempiin on työpaikkoja syntynyt lisää 6 000. Kiinteistön ja maisemanhoidossa työllisyys on kasvanut 4 000 hengellä. Työpaikkoja on puolestaan vähentynyt eniten sosiaalihuollon laitospalveluista, tukku- ja vähittäiskaupassa sekä moottoriajoneuvojen korjauksessa.

Analyysi on luettavissa TEM:n verkkosivuilla osoitteessa: http://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/tem-analyyseja