Insinööri-lehti

Viidesosa kunnista työpaikkaomavarainen

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuonna 2011
työpaikkaomavaraisuus nousi 39 prosentilla ja laski 60 prosentilla kunnista
verrattuna kymmenen vuoden takaisiin lukuihin. Viidesosalla kunnista työpaikkaomavaraisuus on yli 100 prosenttia.

Manner-Suomen korkeimmat työpaikkaomavaraisuudet olivat
Harjavallassa, Pietarsaaressa ja Helsingissä. Harjavallassa omavaraisuus oli 134
prosenttia, Pietarsaaressa 133 ja Helsingissä 131.

Manner-Suomessa työpaikkaomavaraisuus oli matalin
Pornaisissa, Vesilahdella ja Lemillä. Niissä kaikissa omavaraisuus jäi alle 50
prosentin.

Työpaikkaomavaraisuus ylitti 100 prosentin rajan 67
kunnassa.