Insinööri-lehti

Viheralueet hellivät kehoa

Luonnonympäristössä käyminen rentouttaa nopeasti sydäntä ja verenkiertoelimistöä.

Helsingissä toteutetussa tutkimuksessa havaittiin, että jo lyhytaikainen vierailu viheralueella vaikuttaa myönteisesti. Puhtaassa ja rauhallisessa ympäristössä ulkoilu on erityisen tärkeää riskiryhmiin kuuluville, kuten sydänsairaille.

– Kaupunkien keskustoissa ilmansaastepitoisuudet ja melutasot ovat korkeampia kuin viheralueilla. Esimerkiksi nokipitoisuus on vilkkaasti liikennöidyllä alueella viisinkertainen Helsingin Keskuspuistoon verrattuna, kertoo professori Timo Lanki Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Luonnonympäristön rentouttava vaikutus sekä vähäinen ilmansaaste- ja melualtistus selittävät yhdessä viheralueiden hyviä vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin.
Sen sijaan vilkkaasti liikennöidyillä alueilla ihmiset altistuvat ilmansaasteille ja melulle, mikä lisää esimerkiksi hengityselin- ja sydänsairauksien määrää.

– Viheralueita voi hyödyntää myös työmatkaliikenteessä. Omaa altistumista ilmansaasteille ja melulle voi vähentää valitsemalla pyöräilyreitin, joka kulkee viheralueiden kautta, Lanki kertoo.

Tutkimuksen toteuttivat THL, Luonnonvarakeskus ja Tampereen yliopisto.