Insinööri-lehti

Vientiliitot: Teollisuuden kilpailukykyä pitää parantaa

Kemianteollisuus, Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus sekä Ammattiliitto Pro, Metallityöväen Liitto, Paperiliitto, Puuliitto, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN edellyttävät, että hallituksen puolivälitarkastelun päätöksillä parannetaan suomalaisen teollisuuden toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä.

Hallituksen on pidettävä kiinni lupauksestaan, ettei se lisää teollisuuden kustannuksia kuluvan vaalikauden aikana. Teollisuutta koskevien päätösten on oltava ennustettavia ja pitkäjänteisiä. Hallituksen tulee kaikin mahdollisin keinoin edistää yritysten investointeja ja tuottavuutta. Talouskasvun turvaamiseksi kilpailukyvyn, viennin ja investointien on oltava edelleen talouspolitiikan kärjessä. Julkisen talouden tasapainottamista on jatkettava ja verotuksen on oltava kilpailukykyistä.

Tutkimus, tuotekehitys ja innovaatiot on otettava vahvemmin hallituksen ohjelmaan. Julkista innovaatiorahoitusta tulee kasvattaa ja kohdistaa se yritysvetoiseen innovaatio- ja tutkimustyöhön. Teollisuuden erilaisten innovaatioiden demonstrointiin ja kaupallistamiseen on saatava enemmän julkista rahoitusta.

Hallitusohjelmassa on linjaus, jonka mukaan tietoa saa kysyä vain kerran. Sen jälkeen se on kaikkien viranomaisten käytössä. Digitalisaatio on keino tuottavuuden parantamiseen.

Hallitusohjelman tavoite, jonka mukaan viisi prosenttia julkisista hankinnoista on innovatiivisia, tarkoittaa lähes kahta miljardia euroa vuodessa. Innovaatioiden avulla tehdään asiat tehokkaammin tai kokonaan uudella tavalla. Lähes kaikissa julkisissa hankinnoissa on mahdollista tehdä valinta laatupainotteisesti ja elinkaaritaloudellisuuden perusteella.

Hallituksen on otettava EU:n energia- ja ilmastopolitiikassa aktiivinen ja kilpailukykyä parantava ote. Hallitus sitoutui osana kilpailukykysopimusta luopumaan teollisuuden energiaverojen korotuksista ja tästä sekä muista kilpailukykysopimuksen sitoumuksista on edelleen pidettävä kiinni. Logistiikkakustannukset eivät saa nousta ja liikenneverkon yhtenäisyys on säilytettävä. Jotta suomalaisten yritysten kannattaa työllistää myös Suomessa, pitää kaikkien kilpailukykytekijöiden olla kunnossa.