Insinööri-lehti

Valtiolla mediaaniansio 3513 euroa kuukaudessa vuonna 2015

Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion mediaani oli 3 513 euroa kuukaudessa vuonna 2015. Säännöllisen työajan ansioiden keskiarvo oli 3 806 euroa. Säännöllisen työajan ansio sisältää tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisten lisien lisäksi työaikalisät ja luontoisedut, mutta ei ylityöpalkkoja, lomarahoja tai tulospalkkioita.

Säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat suurimmat johtajilla, 6 622 euroa kuukaudessa. Erityisasiantuntijoiden mediaaniansio oli toiseksi suurin, 4 278 euroa kuukaudessa. Pienimmät mediaaniansiot olivat toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöillä (2 717 euroa) ja muiden ammattiryhmien palkansaajilla (2 588 euroa).

Työsuhteet ovat valtiolla pitkiä

Vuonna 2015 valtion budjettitalouden piirissä työskennelleiden palkansaajien palvelusvuosien mediaani oli 16 vuotta. Eli puolet valtion palkansaajista oli työskennellyt valtion palveluksessa 16 vuotta tai enemmän.

Pisimpään valtion palveluksessa olivat työskennelleet johtajat (mediaani 23 vuotta) sekä toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät (mediaani 18 vuotta). Vähiten palvelusvuosia oli palvelu- ja myyntityöntekijöillä (mediaani 12 vuotta).

Valtion työntekijöiden keski-ikä oli 46 vuotta vuonna 2015. Mediaani-ikä oli hieman suurempi, 47 vuotta.

Valtiolla työskenteli viime vuoden marraskuussa noin 73 000 palkansaaja, joista kokoaikaisia oli noin 69 000. Suurimmat ammattiryhmät olivat erityisasiantuntijat (noin 24 000 palkansaajaa) ja asiantuntijat (noin 25 500 palkansaajaa).  Noin 68 prosenttia henkilöstöstä työskenteli asiantuntija-ammateissa.

Kuntasektorilla mediaaniansio 2 751 euroa

Vuonna 2015 kuntasektorilla työskentelevän kokoaikaisen, täyttä palkkaa saaneen kuukausipalkkaisen säännöllisen työajan ansion mediaani oli 2 751 euroa kuukaudessa. Yli puolet (56 prosenttia) kuntasektorilla työskentelevistä ansaitsi 2 000–3 000 euroa kuukaudessa. Eniten palkansaajia oli 2 300 eurosta 2 400 euroon ansaitsevien palkkatasolla sadan euron luokkiin jaettuna (7 prosenttia kuntasektorin palkansaajista).

Kuntasektorilla työskenteli 412 000 kuukausipalkkaista palkansaajaa vuonna 2015.