Insinööri-lehti

Valtio vähentää jopa 700 työpaikkaa ELY-keskuksista

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja sen hallinnonalaan kuuluvat ELY-keskukset aloittavat yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteena on vähentää 700 työpaikkaa. Yt-neuvottelujen piirissä on 3 300 työntekijää. Vähennykset toteutetaan lähinnä ELY-keskuksissa, koska ministeriössä neuvottelun kohteena on noin 30 henkilötyövuotta.

JUKOn TEM:n hallinnon alan pääluottamusmies Pekka Liimatainen kertoo, että yt-neuvottelut koskevat kaikkia ELY-keskuksia ja niiden vastuualueita sekä yksiköitä. Yt-neuvottelut koskevat myös ELY-keskusten toimintamäärärahalla tai rakennerahastojen teknisellä tuella palkattua henkilöstöä. Ministeriössä yt-neuvottelujen piirissä ovat EU:n rakennerahastojen teknisellä tuella työskentelevät työntekijät.

Yt-neuvottelut käynnistettiin hallituksen säästöpäätösten ja EU:n rakennerahoituksen teknisen tuen merkittävän vähenemisen takia. EU:n rakennerahastojen tekninen tuki vähenee 56 miljoonaa euroa vuosina 2014-2020. Edellisellä kaudella 2007-2013 tekninen tuki oli 114 miljoonaa euroa.

Yt-neuvotteluprosessin aikana käynnistetään myös ministeriön ja ELY-keskusten uudistamistyö. Hallinnollisten tehtävien keskittäminen johtaa siihen, että moni jukolainen saattaa menettää työpaikkansa. ELY-keskusten ja TE-toimistojen hallinto- ja kehittämiskeskus aloittaa ensi vuoden alussa. 

Parempia perusteluita työnantajalta

Liimatainen kertoo, että työntekijäjärjestöjen edustajat tapasivat eilen työnantajapuolen kanssa. Työnantaja antoi järjestöjen edustajille neuvotteluesityksen. Varsinaiset neuvottelut sopeuttamistoimista alkavat keskiviikkona 29. syyskuuta. Tämän vuoden alusta valtiolla on uudistettu yt-lakia, jonka mukaan työnantajan pitää perustella tarkasti, miksi henkilöstövähennyksiä tehdään ja millaisia vaikutuksia vähennyksillä on. Liimataisen mukaan työntekijäjärjestöt vaativat työnantajalta vastauksia näihin kysymyksiin.

Liimatainen uskoo, että lopullinen irtisanottavien määrä jää ilmoitettua pienemmäksi. Kun irtisanottavat ovat tiedossa, heille tarjotaan tukipaketteja. Irtisanottaville tarjotaan muun muassa koulutusta, sijoittamista uusiin valtion työtehtäviin tai muita tukitoimia. 

Huolestuneita yhteydenottoja

Liimatainen on saanut huolestuneita yhteydenottoja jukolaisilta. Uudelleen työllistyminen on vaikeaa monelle pitkän työuran valtion palveluksessa tehneelle jukolaiselle. Liimataisen mukaan rakennerahastohankkeiden parissa työskentelee tyypillisesti noin 50-60-vuotias korkeasti koulutettu nainen, jolla on jo reilusti yli kymmenen vuoden kokemus nykyisestä työstään.  Liimataisen mukaan on eettisesti väärin irtisanoa pitkään valtiolla tunnollisesti työskennelleitä ihmisiä, joiden uudelleen työllistyminen on haasteellista ja eläkevuosiin on vielä aikaa. Pitkä työttömyysjakso ennen eläkeikää pienentää eläkekarttumaa, Liimatainen muistuttaa.

Valtiota ei voi rinnastaa yksityiseen sektoriin

Yt-neuvottelut eivät tulleet puskasta Liimataiselle. Viime keväänä oli jo tietoa toimintamäärärahojen vähenemisestä. Liimatainen toivoo, että valtiota ei rinnastettaisi yksityiseen sektoriin. Hän kertoo olevansa eri mieltä ministeri Vapaavuoren kanssa siitä, pitääkö valtion työpaikkoja vähentää samaan aikana kuin yksityisellä sektorilla menee huonosti. 

– Valtio ampuu itseänsä jalkaan, jos se leikkaa tässä taloustilanteessa resursseja niistä toiminnoista, joiden pitäisi palvella kansalaisia.

Insinööri Pekka Liimatainen siirtyi ELY-keskusten pääluottamusmiehen tehtävästä JUKOn valtakunnalliseksi päätoimiseksi pääluottamusmieheksi TEM:n hallinnon alalle ja TE-toimistoihin 1. syyskuuta alkaen. Valtion luottamusmiessopimuksen mukainen luottamusmieskausi on 1.9.2014–30.9.2017. Liimatainen on myös Insinööriliiton 1. varapuheenjohtaja.

Teksti: Päivi-Maria Isokääntä