Insinööri-lehti

Vääntö 2011 – kenelle palkinto vuoden työmarkkinateosta?

YTN:n yritysyhdistysryhmä jakaa vuosittain palkinnon vuoden työmarkkinateosta. Palkinnon nimi on Vääntö ja sen arvo on 1000 euroa.

Palkinto myönnetään työmarkkinateosta, joka toimii hyvänä esimerkkinä ylempien toimihenkilöiden edunvalvonnassa. Palkinnolla kunni-oitetaan hyviä suorituksia ja itsensä peliin laittamista sekä tuloksekasta edunvalvontatoimintaa. Palkinnon myöntämisen edellytyksenä on toiminta YTN:n piirissä sekä toiminnan kohdistuminen ylempiin toimihenkilöihin.

Esitykset vuoden 2011 Vääntö palkinnon ehdokkaiksi tulee tehdä kirjallisena
29.2.2012 kello 16.00 mennessä YTN YRY-ryhmälle
( c/o  Tommi Grönholm, tommi.gronholm(at)uil.fi).

Esitysoikeutta ei ole rajoitettu, vaan esityksen voi antaa mikä tahansa taho tai henkilö. Esitykset voivat olla vapaamuotoisia, mutta toivottavaa olisi käyttää oheista Vääntö esitys -lomaketta.

Palkinnon saajan nimi ja yritysyhdistysryhmän perustelut palkinnolle julkistetaan YRY-päivillä 30.3.2012.

Aiemmin Väännöllä palkittuja

Vuoden 2010 Vääntö myönnettiin Sirpa Pelttarille. Hän kunnostautui erityisesti, kun kemian alan ylemmät toimihenkilöt kävivät työtaisteluun oman työehtoso-pimuksen saamiseksi.

Vuoden 2009 Vääntö myönnettiin Juha Haralle hänen sinnikkäästä työstään yksittäisten jäsenten puolesta Nokian yt-neuvotteluissa.

Vuoden 2008 Vääntö  myönnettiin Kari Piispaselle hänen ansiokkaasta toi-minnasta ylempien toimihenkilöiden edunvalvonnan edistämisessä elintarvikealalla.

 

Vääntö esitys -lomake (pdf)