Insinööri-lehti

Uusien työttömien määrä kasvoi

Uusien työttömien määrä kasvoi selvästi elokuussa. Ensimmäistä kertaa tai pitkän tauon jälkeen päivärahaa IAET-kassasta hakeneita henkilöitä oli elokuussa 1 219, kun edellisessä kuussa hakijoita oli 820. Samaan aikaan vuotta aiemmin ensihakemuksia saapui 997 henkilöltä.

Ensihakemusten kasvu selittyy kassan mukaan suurelta osin muutaman ison yrityksen irtisanomisilla ja lomautuksilla.


Kaikkiaan päiväraha- ja vuorottelukorvaushakemuksia, sisältäen sekä ensi- että jatkohakemukset, kassaan saapui elokuussa 11 864.

Ansiopäivärahan saajien kokonaismäärä nousi kesän jälkeen, kuten aiempinakin vuosina. Ansiopäivärahaa sai elokuussa 9 524 jäsentä. Korvauksia maksettiin elokuussa 18,5 miljoonaa euroa.

IAET-kassan työttömyysaste on koko vuoden liikkunut noin viidessä prosentissa. Elokuussa se oli 4,8 prosenttia. Koko maan työttömyysaste oli elokuussa Tilastokeskuksen mukaan 7,2 prosenttia.