Insinööri-lehti

Uusi Team Finland vauhdittaa kansainvälistymistä

Uusi 45 miljoonan euron Team Finland-kasvuohjelma lisävauhdittaa yritysten kansainvälistymistä, ulkomaisia investointeja Suomeen ja matkailun edistämistä seuraavien kolmen ja puolen vuoden ajan.

Kasvuohjelma investoi erityisesti uusiin kasvualoihin, cleantechiin, bio- ja luonnonvaratalouteen, arktiseen liiketoimintaan sekä digitalisaation luomiin mahdollisuuksiin. Näiden lisäksi tämän vuoden toisessa lisätalousarvioesityksessä esitetään 1,3 miljoonan euron panostusta elintarvikevientiohjelman toteuttamiseen Venäjän laskevan viennin korvaamiseksi sekä 5 miljoonaa euroa ICT-sektorin uuteen yritystoimintaan.

Hankkeiden toteuttajina toimivat ensisijaisesti Finpron kaltaiset yritysten kansainvälistymiseen, matkailuun ja Suomeen suuntautuvien investointien edistämiseen erikoistuneet valtiorahoitteiset yhteisöt.

Yrityksille tarjotaan tehostettuja kansainvälistymispalveluja ja temaattisia alustoja, joiden avulla niillä on paremmat edellytykset suunnata toimintansa kansainvälisille markkinoille. Invest in -toiminnassa keskitytään erityisesti ulkomaisten teollisten tuotekehitys -investointien hankkimiseksi Suomeen. Matkailussa painottuu erityisesti kansallisesti merkittävät toimenpiteet maamme vetovoiman vahvistamiseksi.