Insinööri-lehti

Uusi avustus helpottaa töihin pääsemistä

Työmatkoihin voi hakea liikkuvuusavustusta ensi vuoden alusta alkaen.

Liikkuvuusavustuksen saamiselle on useita edellytyksiä. Hakijalla tulee olla oikeus työttömyysetuuteen juuri ennen työn aloittamista. Työmatkan on kestettävä työn alkaessa kokoaikatyössä yli kolme tuntia tai osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä. Työajan on oltava vähintään 18 tuntia viikossa. Työn on kestettävä vähintään kaksi kuukautta, ja avustusta on pitänyt hakea ennen työn alkua.

Avustusta voi hakea aikaisintaan 2. tammikuuta alkavaan työsuhteeseen. Hakemus on tällöin tehtävä 1. tammikuuta eli ennen työsuhteen alkamista. IAET-kassan sivuille tulee sähköinen lomake avustuksen hakemista varten.

Liikkuvuusavustuksen suuruus on noin 700 euroa kuukaudessa. Avustuksen maksamisen kesto riippuu työn kestosta. Kahden kuukauden työllä saa kuukauden, kolmen kuukauden työllä puolitoista ja neljän kuukauden työllä kaksi kuukautta avustusta.

Avustusta maksetaan enintään työsuhteen ajan. Jos työsuhde lyhenee sovitusta, liikkuvuusavustuksen maksaminen päättyy viimeistään, kun työ päättyy. Jos työ lyhentyy niin, että sen kesto jää alle kahden kuukauden, liikkuvuusavustusoikeus lakkautetaan työsuhteen alusta lukien, ja sen takaisinperintä ratkaistaan työn päättymissyyn perusteella.