Insinööri-lehti

Uudistuva teollisuus -kampanja auttaa kansainvälistymään

Tekes haastaa Uudistuva teollisuus -kampanjalla pk-sektorin teollisuusyrityksiä kehittämään kilpailukykyään. Tekesin asiantuntijat auttavat yrityksiä kehittämään liiketoimintastrategiaansa ja sen jälkeen esimerkiksi hakemaan ulkopuolisia asiantuntijoita mukaan. 

Kampanjalla Tekes etsii markkinoilla jo toimivia valmistavan teollisuuden pk-yrityksiä, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa ja teknologiaansa. Tavoitteena on yritysten aito, kannattava kasvu pitkällä aikavälillä, taustalla on tarve vastata kansainvälistyvän kilpailun haasteisiin.

– Tyypillisesti yritys tarvitsee apua esimerkiksi liiketoiminnan muutostilanteessa. Muutostilanteita voivat olla esimerkiksi yrityskaupat tai sukupolvenvaihdokset, yleensäkin tilanteet, joissa liiketoiminnan strategiaa voi ja ehkä pitääkin muuttaa. Lopulta kyse on kasvun rakentamisesta ja kilpailukyvyn parantamisesta, kertoo kampanjan vastuuhenkilö Matti Säynätjoki Tekesistä.

– Pk-yrityksissä kehitystyön yksi suuri haaste on parhaiden ulkopuolisten asiantuntijoiden saaminen mukaan liiketoiminnan kehittämiseen. Uudistuva teollisuus -kampanjassa luodaan mahdollisuuksia pk-yrityksille hankkia käyttöönsä juuri näitä parhaita asiantuntijoita auttamaan liiketoiminnan kehittämisessä, Säynätjoki jatkaa.

Yritysten on helppo saada apua Uudistuva teollisuus -kampanjasta. Kampanjan hakuaika on käynnistynyt. Hakemuksen lisäksi tarvitaan vain vapaamuotoinen projektisuunnitelma.

 

Lisätietoja: www.tekes.fi/info/teollisuus