Insinööri-lehti

Työurasopimus tuo muutoksia työttömyysturvaan

Keskusjärjestöjen 22.3.2012 allekirjoittama työurasopimus tuo merkittäviä muutoksia ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan vuoden 2014 alusta. Sopimuksen mukaan eläkeputken ikärajaa nostetaan vuodella eli 61 vuoteen. Työttömyysturvan kestoon tulee heikennys niille työttömille, jotka kieltäytyvät aktiivitoimista, kuten työvoimakoulutuksesta. Muutoksilla pyritään parantamaan työttömyysturvan kannustavuutta ja yksinkertaistamaan sen rakennetta.

Muutokset ovat tiivistetysti seuraavat

  • Työssäoloehto lyhenee kuuteen kuukauteen.
  • Muutosturvan ansio-osaa maksetaan työttömyyden alussa enintään 90 päivältä työnhakijalle, jolla on ennen työn menettämistä työssäoloaikaa vähintään 20 vuotta.
  • Yli kolmen vuoden työhistorialla ansiopäivärahan kesto on enimmillään 500 päivää, ellei kieltäydy aktiivitoimenpiteistä. Aktiivitoimenpiteistä kieltäytyvän päivärahan kesto on enimmillään 400 päivää.
  • Alle kolmen vuoden työhistorialla päivärahan kesto on enimmillään 400 päivää ja aktiivitoimista kieltäytyvien päivärahan kesto on enimmillään 300 päivää.
  • Lisäpäivien (ns. putki) ikäraja nousee yhdellä vuodella 1957 ja sitä myöhemmin syntyneillä. 60 vuotta täyttäneellä on oikeus aktiivitoimenpiteisiin, jotka uusivat ansiopäivärahaoikeuden vanhalla päivärahan tasolla.
  • V.1957 syntyneille taataan ylimenokautena ansiosidonnainen työttömyysturva 600 päivältä.

Muutosten yksityiskohdat eivät ole vielä tiedossa ja ne valmistellaan kolmikantaisesti STM:n työryhmässä (ns. Salon työryhmässä) osana raamisopimuksessa sovittua työttömyysturvan kokonaisuudistusta. Tarkoituksena on, että edellä mainitut työttömyysturvaan sovitut muutokset tulevat voimaan vuosina 2014-2015.