Insinööri-lehti

Työttömyysturva yritetään siirtää yhdelle luukulle

Työttömyysturvaa voi ehkä syksystä alkaen hakea suoraan työttömyyskassasta, kun nyt tarvitaan asioimista vielä kahdessa paikassa.

Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi kevään aikana yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön ja työelämän järjestöjen kanssa mahdollisuuksia siirtää työ- ja elinkeinotoimistojen työttömyysturvaa ja vuorotteluvapaata koskevat tehtävät työttömyyskassoille ja Kelaan.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön mukaan muutos voisi parantaa asiakaspalvelua, vähentää työttömyysturvaetuuksiin liittyvää byrokratiaa ja selkeyttää järjestelmää.

Uudessa mallissa työttömyysturvan hakija saisi työttömyysturvaetuuksiin liittyvät palvelut ja neuvonnan samasta paikasta. Myös etuuden hakemiseen liittyviä selvityksiä tarvitsisi toimittaa vain yhteen paikkaan.

Työttömyysturvaetuuksiin liittyvä byrokratia vähenisi, kun etuusoikeutta ei enää selvittäisi kaksi eri viranomaista.

Jos ehdotus toteutuu, lainsäädäntömuutokset on tarkoituksena valmistella kevään 2017 aikana. Hallituksen esitys lain muuttamisesta annettaisiin työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan eduskunnalle syyskuussa 2017.

Työttömyyskassat ovat valmiita ottamaan vastaan uusia tehtäviä, kunhan kassoille varataan aikaa valmistautua uudistukseen.

Työttömyyskassojen jäseninä on noin kaksi miljoonaa suomalaista.