Insinööri-lehti

Työttömyysetuudella opiskelu yksi parhaita työllistäviä toimia

Lyhyen aikavälin työllisyysvaikutuksiltaan parhaita työvoimapoliittisia toimia olivat vuonna 2014 vuorotteluvapaasijaisuudet, opiskelu työttömyysetuudella sekä valtiosektorille työllistäminen. Vastaavasti työllisyysvaikutuksiltaan heikompia ovat olleet kuntouttava työtoiminta, opiskelu kotoutumistuella sekä työ- ja koulutuskokeilut.

TEM:n mukaan aktiivisilla työvoimapoliittisilla palveluilla on selkeitä eroja palvelujen jälkeisessä työllistymisessä. Parhaiten työllistytään vuorotteluvapaasijaisuuden ja työttömyysetuudella tapahtuneen opiskelun jälkeen.

Kuntouttavan työtoiminnan ja kotoutumistuella tapahtuneen opiskelun jälkeen työllistyminen on puolestaan ollut heikointa.

Työvoimapoliittiseen toimiin osallistuneet henkilöt ovat vuonna 2014 alueellisesti parhaiten työllistyneet Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Työvoimapoliittisten toimien jälkeinen työllistyminen on seurannut yleistä työmarkkinoiden kehitystä. Vuodesta 2013 vuoteen 2014 työllistyminen on heikentynyt. Työllistymisosuudet vuonna 2015 ovat todennäköisesti lähellä vuoden 2014 tasoa.

Yksityisen sektorin työllistämistoimissa ja valmennuksissa palvelun jälkeinen työllistyminen on TEM:n mukaan kuitenkin parantunut.

Tiedot selviävät työ- ja elinkeinoministeriön työvoimapoliittisten toimien jälkeistä työllistymistä käsittelevästä raportista. Selvitys pohjautuu Tilastokeskukselta saatuihin työssäkäyntitilastoihin. Tulokset perustuvat vuosien 2013 ja 2014 tilastoihin.