Insinööri-lehti talous

Työttömyys väheni IAET-kassassa

Ansiopäivärahan saajien määrä työttömyyskassassa pieneni 22 prosenttia tammikuussa edellisvuoden tammikuusta.

Ansiopäivärahaa sai reilut 5 500 IAET-kassan jäsentä. Muun muassa insinöörien kassan jäsenkunnan työttömyysaste oli tammikuussa noin 2,8 prosenttia, kun vuotta aiemmin se oli 3,7 prosenttia.

Tuensaajista kokonaan työttömänä oli 73 prosenttia, mikä on vähemmän kuin vuosi sitten. Lomautettujen osuus on pysynyt ennallaan. Osa-aikatyötä tehneiden osuus on kasvanut.

Uusia päivärahahakemuksia saapui kassaan tammikuussa yli 800, kun joulukuussa vastaava luku oli vajaat 500. Määrä on kasvanut joulukuusta tammikuuhun myös aiempina vuosina.

Vuorotteluvapaakorvausta maksettiin lähes 60 henkilölle, ja liikkuvuusavustusta sai reilut 30 henkilöä.

Kuva: boggy/Mostphotos