Insinööri-lehti

Työttömyys väheni hitaasti

Työttömiä oli Tilastokeskuksen mukaan helmikuussa 242 000, mikä oli 6 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli pienentynyt 0,2 prosenttiyksiköllä 9,2 prosenttiin.

Työllisiä oli vuoden 2017 helmikuussa 2 390 000, mikä oli 8 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli helmikuussa 67,3 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 66,7 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2017 helmikuussa 242 000, mikä oli hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste oli helmikuussa 9,2 prosenttia eli 0,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

15–24-vuotiaita nuorista oli helmikuussa työllisiä 229 000 ja työttömiä 68 000.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2017 helmikuussa 1 476 000 henkeä eli 4 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 159 000, mikä oli 3 000 enemmän vuoden 2016 helmikuuhun verrattuna.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuun lopussa kaikkiaan 332 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 29 000 pienempi kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli helmikuun lopussa yhteensä 126 000 henkilöä, mikä oli 7 000 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Palveluiden piirissä oli 4,8 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 41 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 5 000 pienempi kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin helmikuussa 57 000 uutta avointa työpaikkaa eli 2 000 vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa.