Insinööri-lehti

Työttömyys väheni heinäkuussa

Työttömiä oli Tilastokeskuksen mukaan heinäkuussa 207 000, mikä oli 6 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työllisiä oli 2 556 000, mikä oli 31 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 42 000 enemmän ja naisia 10 000 vähemmän kuin vuoden 2016 heinäkuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli heinäkuussa 72,0 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 71,1 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden heinäkuusta 2,2 prosenttiyksikköä 74,6 prosenttiin. Naisten työllisyysaste laski 0,5 prosenttiyksikköä 69,4 prosenttiin.

Työttömiä oli 207 000, mikä oli 6 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 107 000 ja naisia 100 000.

Työttömyysaste oli heinäkuussa 7,5 prosenttia eli 0,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 7,4 ja naisten 7,7 prosenttia.

Nuoria 15–24-vuotiaista työllisiä oli 352 000 ja työttömiä 47 000. Ikäluokan työttömyysaste oli 11,7 prosenttia, mikä oli 2,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli 1 352 000 henkeä eli 18 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 132 000, mikä oli 34 000 aiempaa vähemmän.

Työttömät työnhakijat vähenivät

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli heinäkuun lopussa 329 000 työtöntä työnhakijaa. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 49 000 pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Työttömyys laski heinäkuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten alueilla mutta eniten Pirkanmaalla, Keski-Suomessa ja Kainuussa. Myös lomautusten määrä väheni selvästi.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli heinäkuun lopussa yhteensä 100 000 henkilöä, mikä oli sama määrä kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Palveluiden piirissä oli 3,6 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 46 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 9 000 pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin heinäkuussa 39 000 uutta avointa työpaikkaa eli 3 000 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa.