Insinööri-lehti

Työttömyys väheni alle kahdeksan prosenttiin

Työttömiä oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2016 joulukuussa 207 000, mikä oli 34 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,9 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 9,2 prosenttia.

Työllisiä oli 34 000 enemmän kuin edellisvuoden joulukuussa.
Työllisiä oli vuoden 2016 joulukuussa 2 421 000, mikä oli 34 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 31 000 ja naisia 3 000 enemmän kuin vuoden 2015 joulukuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli joulukuussa 68,3 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 66,9 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden joulukuusta 2,0 prosenttiyksikköä 69,7 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 0,6 prosenttiyksikköä 66,8 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2016 joulukuussa 207 000, mikä oli 34 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 113 000 ja naisia 94 000 henkeä.

Työttömyysaste oli joulukuussa 7,9 prosenttia eli 1,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 8,2 ja naisten 7,5 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli joulukuussa yhteensä 634 000. Heistä työllisiä oli 248 000 ja työttömiä 43 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli 291 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli joulukuussa 14,7 prosenttia, mikä oli 4,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2016 joulukuussa 1 481 000 henkeä eli saman verran kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 166 000, mikä oli 12 000 enemmän vuoden 2015 joulukuuhun verrattuna.

Työnhakijoiden määrä väheni

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli joulukuun lopussa 358 000 työtöntä työnhakijaa. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 20 000 pienempi kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Työttömyys laski joulukuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten alueilla. Joulukuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 28 000, mikä oli 7 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli joulukuun lopussa yhteensä 114 000 henkilöä, mikä oli 6 000 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Palveluiden piirissä oli 4,3 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 48 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 4 000 pienempi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin joulukuussa 37 000 uutta avointa työpaikkaa eli 2 000 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa.