Insinööri-lehti

Työttömyys kasvoi joulukuussa

Työttömiä oli Tilastokeskuksen mukaan joulukuussa vuotta aikaisempaa enemmän, mutta työnhakijoita oli te-toimistoissa aikaisempaa vähemmän.

Työllisiä oli vuoden 2017 joulukuussa 2 469 000, mikä oli 48 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisyysaste oli 69,6 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 68,3 prosenttia.

Työttömiä oli 227 000, mikä oli 20 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste oli 8,4 prosenttia eli 0,6 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin.

Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste oli 15,5 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli 1 423 000 henkeä eli 58 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 145 000, mikä oli 21 000 vähemmän vuotta aikaisempaan verrattuna.

Työnhakijat vähenivät ja työpaikat runsastuivat

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli joulukuun 2017 lopussa 296 000 työtöntä työnhakijaa. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 63 000 pienempi kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Työttömyys laski joulukuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien ely-keskusten alueilla mutta eniten Satakunnassa, Pirkanmaalla ja Pohjanmaalla. Joulukuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 17 000, mikä oli 10 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli joulukuun lopussa yhteensä 115 000 henkilöä, mikä oli lähes sama määrä kuin edellisen vuoden joulukuussa. Palveluiden piirissä oli 4,2 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 38 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 10 000 pienempi kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Avoimia työpaikkoja ilmoitettiin te-toimistoihin joulukuussa 40 000 eli 3 000 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa.