Insinööri-lehti

Työttömät saivat ensimmäiset liikkuvuusavustukset

IAET-kassa on myöntänyt ensimmäisille hakijoille vuoden vaihteessa alkanutta liikkuvuusavustusta, joka korvaa pitkästä työmatkasta tai työn perässä muuttamisesta aiheutuneita kuluja.

Liikkuvuusavustushakemuksia saapui vuoden vaihteesta 15. helmikuuta mennessä 60 kappaletta. Niistä 14 jouduttiin hylkäämään, koska työmatkaedellytys ei täyttynyt tai koska hakija ei ollut ansiopäivärahan saajana ennen liikkuvuusavustukseen oikeuttavaa työsuhdetta.

Osa hakijoista on yllättynyt siitä, että avustus edellyttää oman auton käyttöä, jos sellainen on.

Tammikuussa tuli hakemuspiikki

Työttömyyskassan päivärahahakemusten määrä kasvoi tammikuussa yli 700:lla joulukuusta, kuten edellisinäkin vuosina. Ensihakemuksia saapui tammikuussa 1 340 kappaletta, mikä oli kuitenkin jopa 15 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Ansiopäivärahaa maksettiin vuoden 2017 tammikuussa 9 800 jäsenelle. Lisäksi 147 jäsenelle maksettiin vuorottelukorvausta.

Kassan jäsenten laskennallinen työttömyysaste oli tammikuussa 4,9 prosenttia. Etuuksia maksettiin tammikuussa yhteensä 17 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin maksatus oli 19 miljoonaa euroa.

Viime vuonna päivärahahakemukset vähenivät

Vuonna 2016 kassaan saapui 134 000 hakemusta, mikä on 6 000 hakemusta vähemmän kuin vuonna 2015. Ensihakemuksia saapui viime vuonna parisataa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

IAET-kassan jäsenistön keskimääräinen työttömyysaste oli viime vuonna 4,9 prosenttia. Korkeimmillaan se oli helmikuussa 5,4 prosenttia ja matalimmillaan 4,6 prosenttia joulukuussa.

Kokonaan lomautettujen osuus laski, ja kokonaan työttömien ja osa-aikatyötä tekevien osuus nousi. Tuensaajien ikäjakauma vanheni hiukan edelliseen vuoteen verrattuna.