Insinööri-lehti

Työttömänä opiskelu helpottuu

Akava on tyytyväinen eduskunnan hyväksymään lainmuutokseen, jolla helpotetaan työttömänä opiskelua.

Työttömyysturvalain muutoksen jälkeen työtön voi opiskella lyhytkestoisia opintoja nykyistä vapaammin. Enintään kuuden kuukauden mittaisten opintojen on oltava ammatillisia valmiuksia tai yrittäjyyden edellytyksiä parantavia.

Opiskelu ei kuitenkaan siirrä työnhakijaa syrjään työmarkkinoilta, vaan hänen on opintojen ohessa haettava töitä ja otettava vastaan työtä normaaliin tapaan. Hänellä on kuitenkin enemmän valinnanvapautta opintojen suhteen.

– Olemme erittäin tyytyväisiä muutokseen, koska se osoittaa, että osaamisen merkitys työllistymiselle ja työllisyydelle tunnustetaan nyt lainsäädännönkin tasolla aiempaa paremmin, sanoo ekonomisti Heikki Taulu.

Akavan mielestä työllistymisen edistämiseen tarvitaan yhä lisää tietämystä ja koulutustarjonnan kehittämistä ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakoulutuksessa. Työttömille tarvitaan tietyn koulutusalan lisäksi kokonaisvaltaista tukea työllistymisen nopeuttamiseksi.