Insinööri-lehti

Työttömän opiskelu helpottuu vuodenvaihteessa

Työtön voi vuoden 2019 alusta aloittaa enintään kuusi kuukautta kestävät opinnot ilman, että opintojen sivu- tai päätoimisuutta tai työttömän tarvetta opinnoille arvioidaan.

Oikeus lyhytkestoisiin opintoihin edellyttää 25 vuoden ikää ja sitä, että opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa.

Aktiivisuusedellytys kertyy lyhytkestoisten opintojen ajalta. Tämän lisäksi aktiivisuusedellytykseen luetaan vuodenvaihteesta alkaen myös sivutoimiset opinnot enintään kuuden kuukauden ajalta. Sivutoimisina pidetään sellaisia opintoja, jotka eivät estä kokoaikatyön vastaanottamista.

Opiskelun sallimisen tarkoituksena on parantaa työllisyyttä. Työllisyyttä pyritään parantamaan myös käyttöön tulevalla, työnantajalle myönnettävällä työllistämispalkkiolla. Elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja voi saada 4 000 euron työllistämispalkkion, kun tämä palkkaa palkkatuella pitkäaikaistyöttömän tai osatyökykyisen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.