Insinööri-lehti

Työttömän lyhytkestoinen opiskelu helpottuu

Eduskunnalla tulee kiire käsitellä työttömän lyhytkestoisten opintojen helpottavaa lakiesitystä. Hallitus teki esityksen huhtikuussa, ja aloite pitää käsitellä ennen eduskunnan kesätaukoa, jotta laki voisi tulla voimaan elokuun alusta.

Hallitus haluaa helpottaa työttömän lyhytkestoisia opintoja ja muuttaa aktiivimallin edellytyksiä niin, että lyhtykestoiset ja sivutoimiset opinnot kerryttävät aktiivisuutta.

Esityksen mukaan henkilö voi aloittaa enintään kuusi kuukautta kestävät opinnot työttömyysetuudella. Opintojen aloittaminen edellyttää 25 vuoden ikää ja sitä, että opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa.

Jos kyse on aiemmin harjoitetuista opinnoista, opintojen keskeytymisestä tulee pääsääntöisesti olla kulunut vähintään vuosi.

Opintojen aikana on yhä velvollisuus hakea ja vastaanottaa työtä ja osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin niitä tarjottaessa. Opintojen perusteella ei makseta korotettua etuutta.

Lyhtykestoiset opinnot kerryttävät aktiivimallin edellyttämää aktiivisuutta. Tämän lisäksi aktiivisuusedellytykseen voidaan lukea sivutoimiset opinnot enintään kuuden kuukauden ajalta.