Insinööri-lehti

Työsuojeluhenkilöstö näkyvämmäksi työpaikoille

Valtion työsuojelun toimivuutta selvitettiin Työterveyslaitoksen ja Valtion työterveys- ja työturvallisuusneuvoston tekemässä kyselytutkimuksessa, johon vastasi yli 800 työsuojelupäällikköä ja työsuojeluvaltuutettua sekä varavaltuutettua keväällä 2010.

Työsuojelun suurimpana haasteena on resurssien puute, josta kärsii 35 % työpaikoista. Ylin johto, lähiesimiehet ja henkilöstö eivät osallistu aktiivisesti työsuojeluun 21 % työpaikoista. Viidesosa työsuojeluhenkilöstöstä ei ole saanut mitään työsuojeluun liittyvää koulutusta 2000-luvulla.

Työsuojelun toteuttaminen on ensisijaisesti linjajohdon vastuulla. Työsuojelupäällikkö toimii työpaikan sisäisenä asiantuntijana työsuojeluasioissa, ja vastaa henkilöstön ja johdon yhteistoiminnasta, mutta vastuu työsuojeluasioissa on aina esimiehillä ylimmästä johdosta työnjohtoon asti.

Johdolta odotetaan selkeää linjausta, mitä työsuojelu työpaikalla on. Vastaajat peräänkuuluttavat työsuojelun tavoitteiden kirkastamista, toiminnan selkiyttämistä ja konkreettisten toimenpiteiden tekemistä. Läpimenoajat turvallisuusaloitteista ja tapaturmatutkinnoista toimenpiteiksi olisi oltava nykyistä lyhyemmät. Viestintää työsuojeluasioissa tulee tehostaa ja henkilöstöä aktivoida. Työsuojeluhenkilöstön tärkeä tehtävä on olla näkyvä osa työpaikan arkea.

Tutkimusta rahoittivat Valtion työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos.

Lue julkaisu
Valtion työsuojeluorganisaation toimivuus 2010 (pdf)
Mitä kuuluu työsuojelulle valtiolla? (Kyselytutkimuksen tiivistelmä, pdf)