Insinööri-lehti talous

Työpaikkojen määrä kasvoi

Avoimia työpaikkoja oli vuoden toisella neljänneksellä 51 100, kun vuotta aiemmin määrä oli 35 400.

Avoimien työpaikkojen määrä palautui Tilastokeskuksen mukaan koronapandemiaa edeltävälle tasolle kesäkuun alussa.

Eniten avoimia työpaikkoja ilmoitettiin yksityisellä sektorilla ja yli kymmenen henkeä työllistävissä yrityksissä. Määrällisesti eniten työpaikkoja ilmoitettiin Helsinki-Uudenmaan alueella.

Toisella vuosineljänneksellä kaikista avoimista työpaikoista 36 prosenttia oli määräaikaisia. Osa-aikaisten työpaikkojen osuus kaikista avoimista työpaikoista oli 21 prosenttia, kun edellisen vuoden vastaavana ajankohtana osuus oli 16 prosenttia.

Työpaikoista 58 prosenttia oli työnantajan oman arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, kun vuotta aiemmin osuus oli 44 prosenttia. Vaikeasti täytettäviä työpaikkoja oli etenkin terveys- ja sosiaalipalveluissa, rakentamisessa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa.

Talouden vauhti näkyi työpaikkojen määrän lisäksi tuotannossa. Työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi kesäkuussa 9,7 prosenttia vuodentakaisesta. Kesäkuun kausitasoitettu tuotanto kasvoi 0,8 prosenttia edelliskuukaudesta.

Kausitasoitetun bruttokansantuotteen ennakoidaan kasvaneen noin 2,0 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Työpäiväkorjatun sarjan mukaan bkt oli 7,4 prosenttia edellisvuoden vastaavaa neljännestä korkeammalla tasolla. Työllisten määrän ennakoidaan kasvaneen noin 3,9 prosenttia vuodentakaisesta.

Kuva: Jotsa/Mostphotos