Insinööri-lehti

Työn uusista muodoista vaaditaan tietoa

Tilastot eivät tunne työn tekemisen harmaata aluetta, joka jää työsuhteen ja itsenäisen ammatinharjoittamisen väliin.

Aalto-yliopiston professorit Teemu Kautonen ja Ewald Kibler vaativat, että päätöksentekijät saisivat virallisia tilastoja työn uusista muodoista.

Monet ihmiset saavat nykyään samaan aikaan palkkaa ja itsenäisen ammatinharjoittajan tuloja. Työntekijöillä voi olla useita työnpaikkoja samaan aikaan. Heitä on vaikea luokitella työsuhteisiksi tai itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi eli kategorioihin, jotka tilastot tuntevat.

Osa ihmisistä luetaan näennäisesti itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi. He ovat muodollisesti yrittäjiä mutta monin tavoin tosiasiallisesti työsuhteessa. He voivat olla projektitöissä, joissa tekijällä on työsuhteessa olevan työntekijän oikeudellinen asema ja sosiaaliturva, mutta työsuhteen laatu poikkeaa pysyvässä työsuhteessa olevista.

Kautonen ja Kilber ehdottavat, että työvoimatutkimuksen kaltaisissa virallisissa tilastoissa otettaisiin huomioon työn yhdistelmämuodot. He käsittelevät asiaa tutkimuksessaan ”The grey area’ between employment and self-employment: implications for official statistics”.