Insinööri-lehti talous

Työmarkkinajärjestöt haluavat työperusteista maahanmuuttoa

EK, KT, SAK, Akava ja STTK ajavat seuraavan hallituksen ohjelman kärkiteemaksi työperusteista maahanmuuttoa.

Suomi tarvitsee keskusjärjestöjen mielestä osaavaa ja kansainvälistä työvoimaa, innovatiivisia kasvuyrittäjiä ja huippuosaajia. Työperusteinen maahanmuutto on syntyvyyden laskun vuoksi yhä tärkeämpää hyvinvointivaltion rahoituksen turvaamiseksi.

Maahanmuutto ja muut työelämän kehittämiseen liittyvät teemat ovat esillä keskusjärjestöjen järjestämissä Ääni työlle -keskustelutilaisuuksissa, joita järjestetään tammi-maaliskuun aikana yhdellätoista paikkakunnalla. Kiertue alkaa Helsingistä tänään. Ensimmäisen tilaisuuden teema on maahanmuutto.

Työperusteinen maahanmuutto täydentää Suomen työmarkkinoita. Työllisyyden parantamiseksi ja koulutuspanostusten kohdentamiseksi Suomi tarvitsee lyhyen ja pitkän aikavälin ennakoivaa tietoa työvoima- ja osaamistarpeista. Tärkeää tietoa on muun muassa, miten paljon, mille ammattialoille ja alueille työvoimaa tulevaisuudessa tarvitaan.

Tällä hetkellä työntekoon oikeuttavien oleskelulupien käsittelyajat ovat keskusjärjestöjen mielestä liian pitkät. Työnantajan ja työntekijän on vaikea sitoutua työsuhteeseen, jos työnteon aloittamisajankohta on epävarma ja voi alkaa vasta useiden kuukausien kuluttua. Työntekijän oleskeluluvan tavoitekäsittelyajaksi on asetettava yksi kuukausi.  Sujuva lupakäsittely ei saa tarkoittaa työehtojen heikentymistä. Työehtojen ennakko- ja jälkivalvonnan on oltava tehokasta ja ulkomaalaisten työntekijöiden oikeudet turvatut.