Insinööri-lehti

Työllisyyskehitys eriytyy ikäryhmittäin lähitulevaisuudessa

Tulevina vuosina työllisyys nousee nuorimpien ja vanhimpien työikäisten joukossa, mutta 25–34-vuotiaiden miesten työllisyys alenee, ennustaa Palkansaajien tutkimuslaitos.

Työttömyysaste vähenee kuluvana vuonna prosenttiyksiköllä 7,6 prosenttiin ja ensi vuonna 7,4 prosenttiin. Tutkimuslaitos suosittelee selvitystä, miksi työmarkkinoilla näkyy ikäpolarisoitumista.

Suomen talous kasvaa ennusteen mukaan 0,4 prosenttiyksikköä aiempaa arviota vähemmän kuluvana ja ensi vuonna. Täksi vuodeksi ennakoidaan 2,7 prosentin ja ensi vuodeksi 2,3 prosentin talouskasvua.

Viennin kasvua uhkaavat Yhdysvaltojen asettamat tuontitullit ja niiden vastatullit. Varsinaista kauppasotaa ei synny, mutta yksittäisten tuoteluokkien kauppa hidastuu. Kokonaisuudessaan Suomen viennin kasvu nopeutuu ensi vuonna.

Kuluttajahintojen nousu kiihtyy tämän vuoden 1,1 prosentista 1,4 prosenttiin ensi vuonna. Palkansaajien reaalinen ansiotaso kääntyy viime vuoden laskusta tänä vuonna 0,8 prosentin ja ensi vuonna 1,1 prosentin nousuun.

Nykyisen hallituksen pyrkimys työn verotuksen vähentämiseen parantaa eniten suurituloisten ostovoimaa. Haittaverojen nostot kompensoivat vaikutusta ja saattavat osua tutkimuslaitoksen mukaan etenkin pienituloisiin.