Insinööri-lehti

Työllisyys parani viime vuonna

Työllisyysaste oli Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna 69,6 prosenttia. Miesten työllisyysaste oli 70,7 prosenttia ja naisten 68,5 prosenttia. Sekä miesten että naisten työllisyysaste kasvoi 0,9 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta.

Vuonna 2017 Suomessa oli 15–74-vuotiaita työllisiä keskimäärin 2 473 000, mikä oli 25 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 16 000 ja naisia 9 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömiä oli keskimäärin 234 000, mikä on hieman vähemmän kuin aiempana vuonna. 15–74-vuotiaiden työttömyysaste oli vuonna 2017 keskimäärin 8,6 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 8,8 prosenttia. Miesten työttömyysaste laski 8,9 prosenttiin ja naisten 8,4 prosenttiin.

Piilotyöttömien määrä väheni 12 000 hengellä. Työikäisten 15–74-vuotiaiden joukossa oli 143 000 piilotyöttömäksi määriteltyä, jotka olisivat halunneet ja voineet ottaa vastaan työtä, mutta eivät olleet sitä aktiivisesti etsineet. Piilotyöttömien määrä laski ensimmäisen kerran vuoden 2008 jälkeen.

Osa-aikatyötä tekevien määrä kasvoi edelleen. Osa-aikatyötä tekeviä palkansaajia oli 332 000, mikä oli 10 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Osa-aikatyö lisääntyi naisilla, miesten osa-aikatyön määrä pysyi ennallaan.