Insinööri-lehti

Työllisyys kohenee jo tänä vuonna

Työllisyysaste nousee vielä tämän vuoden aikana 68,3 prosenttiin ja ensi vuonna 68,8 prosenttiin. Vuonna 2015 työllisyysaste oli 68,1 prosenttia. Positiivisia merkkejä on nähtävissä erityisesti rakennusalalla. Työttömyyden kasvu pysähtyy, mutta pitkäaikaistyöttömien määrä sen sijaan nousee.

Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön tänään julkaisemasta lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteesta. Ennusteessa tarkastellaan muun muassa työllisyyden ja työvoiman kehitystä vuodesta 2015 vuoteen 2017.

Pitkäaikaistyöttömyys kasvattaa työttömyyttä

Vaikka talouskasvu on heikkoa, se riittää ennusteen mukaan pysäyttämään työttömyyden kasvun. Työllisyys paranee lähinnä rakennusalalla, jolla työllisyys kasvaa noin 6000–7000 hengellä vuosina 2016 ja 2017. Työvoiman kysyntä kasvaa 13 000 hengellä vuonna 2017.

Pitkäaikaistyöttömien, eli yli 12 kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijoina olleiden määrä on kasvanut vuodessa noin 20 prosenttia. Työttömyyden kasvu johtuukin tällä hetkellä työttömyysjaksojen pidentymisestä. Pitkäaikaistyöttömistä aiempaa suurempi osa on viime vuonna ollut nuoria.

TE-toimistossa on ollut avoimia työpaikkoja vuonna 2015 enemmän kuin vuotta aiemmin. Avoimet paikat kuitenkin täyttyvät hitaammin, mikä kertoo kohtaanto-ongelmista. Työvoimapulasta kärsitään sosiaali- ja terveysalan ammateissa sekä erilaisissa myyntitöissä.

Työ- ja elinkeinoministeriön työmarkkinaennuste julkaistaan kaksi kertaa vuodessa. Työmarkkinaennusteen lähtökohtana on valtiovarainministeriön uusin suhdanne-ennuste.