Insinööri-lehti

Työllisyys kasvoi elokuussa

Työllisiä oli Tilastokeskuksen mukaan elokuussa 2 566 000, mikä oli 64 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisyysaste oli 72,6 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 70,5 prosenttia. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 71,8 prosenttia.

Työttömiä oli 186 000, mikä oli 16 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste oli elokuussa 6,8 prosenttia eli 0,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi oli 7,5 prosenttia.

Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste oli 13,6 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 17,3 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli 1 371 000 eli 41 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 118 000, mikä oli 22 000 vähemmän viime vuoden elokuuhun verrattuna.

Työnhakijat vähenivät

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli elokuun lopussa kaikkiaan 243 000 työtöntä työnhakijaa. Työttömiä oli 45 000 vähemmän kuin edellisen vuoden elokuussa.

Työttömyys laski elokuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten alueilla. Eniten se väheni Pirkanmaalla, Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.

Kokoaikaisesti lomautettuja oli 7 000, mikä oli 3 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli elokuun lopussa yhteensä 119 000 henkilöä, mikä oli 6 000 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Palveluiden piirissä oli 4,3 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina te-toimistoissa oli 31 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 5 000 pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa.

Te-toimistoihin ilmoitettiin elokuussa 59 000 uutta avointa työpaikkaa eli 8 000 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa.