Insinööri-lehti talous

Työllisyyden kasvu jatkui joulukuussa

Työllisyysaste oli Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna 71,7 prosenttia, kun vuotta aikaisemmin se oli 69,6 prosenttia.

Työllisiä oli joulukuussa 2 553 000, mikä oli 84 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisyysaste oli joulukuussa 72,1 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 69,6 prosenttia. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 72,5 prosenttia.

Työttömiä oli 146 000, mikä oli 82 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste oli joulukuussa 5,4 prosenttia eli 3,0 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi oli 6,6 prosenttia.

Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste oli 9,3 prosenttia, mikä oli 6,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli 1 429 000 eli 6 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 120 000, mikä on vuoden 2017 joulukuuhun verrattuna 25 000 vähemmän.

Työnhakijat vähenivät

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli joulukuun lopussa 257 000 työtöntä työnhakijaa. Määrä oli 39 000 pienempi kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Kokoaikaisesti lomautettuja oli 15 000, mikä oli 2 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteen palveluissa oli joulukuun lopussa 116  000 henkilöä, mikä oli 2 000 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Palveluiden piirissä oli 4,3 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina te-toimistoissa oli 33 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 5 000 pienempi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Te-toimistoihin ilmoitettiin joulukuussa 46 000 uutta avointa työpaikkaa eli 6 000 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa.