Insinööri-lehti

Työllisten määrä nousi elokuussa

Työllisten määrä nousi elokuussa, ja työnhakijoiden määrä laski.

Työllisiä oli elokuussa 2 502 000, mikä oli 7 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli elokuussa 70,5 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 69,9 prosenttia.

Työttömiä oli 202 000, mikä oli 7 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli elokuussa 7,5 prosenttia eli 0,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin.

Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste oli elokuussa 14,4 prosenttia, mikä oli 2,6 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli 1 412 000 henkeä eli 5 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 140 000, mikä oli 14 000 vähemmän kuin vuoden 2016 elokuussa.

Työnhakijat vähenivät

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli elokuun lopussa 289 000 työtöntä työnhakijaa. Määrä oli 54 000 pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa.

Työttömyys laski elokuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten alueilla. Eniten laskua oli Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa.

Kokoaikaisesti lomautettuja oli 9 000, mikä oli 8 000 vähemmän kuin vuosi sitten.
Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli elokuun lopussa yhteensä 112 000 henkilöä, mikä oli sama määrä kuin edellisen vuoden elokuussa. Palveluiden piirissä oli 4,2 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina oli 37 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 10 000 pienempi kuin vuotta aiemmin.

Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin elokuussa 51 000 uutta avointa työpaikkaa eli sama määrä kuin edellisen vuoden elokuussa.