Insinööri-lehti

Työhyvinvointikortti ja koulutus

TTK:n hallitus on hyväksynyt Työhyvinvointikortin kehitystyön työmarkkinakeskusjärjestöjen edustajien esityksen mukaisesti. Kortin pilottikoulutus käynnistyy keväällä ja avoin koulutus syksyllä 2011, kertoo kortin valmistelutyöryhmän sihteeri, TTK:n asiantuntija Pirkko Mäkinen.

– Koulutus toimii hyvänä alkuna työhyvinvoinnin kehittämiselle työpaikalla, ja koulutusmateriaaliin tulee myös työkirja oman työpaikan jatkokehitystarpeen arviointia varten, sanoo Mäkinen.

Työhyvinvointikortin voi suorittaa päivän työhyvinvointikorttikoulutuksessa, johon sisältyy tentti keskeisestä oppisisällöstä.

Työhyvinvointikorttikoulutuksen tavoitteena on aikaansaada työhyvinvointia edistäviä prosesseja työpaikalla ja parantaa eri toimijoiden yhteistyötä. Koulutus keskittyy työhyvinvoinnin perusasioihin sekä eri toimijoiden rooleihin ja vastuisiin työhyvinvoinnin edistämisessä.

Koulutus on avoin kaikille organisaatioiden edustajille. Sitä järjestetään niin työpaikkakohtaisena kuin avoimena koulutuksena. Kortilla ei ole voimassaoloaikaa, mutta koulutus suositellaan uusittavaksi viiden vuoden välein.

Työhyvinvointikortin kouluttajaorganisaatioina toimivat TTK ja sen sopimat yhteistyökumppanit. TTK kouluttaa työhyvinvointikorttikouluttajat, valvoo koulutusoikeuksia ja tuottaa yhteisesti käytettävän koulutusmateriaalin.

Työhyvinvointikortin kehittämistyötä pohti TTK:n hallituksen asettama valmistelutyöryhmä: Paula Ilveskivi Akavasta, Jyrki Hollmén EK:sta puheenjohtajana, Oili Marttila Kirkon työmarkkinalaitoksesta, Markku Roiha Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta, Raili Perimäki SAK:sta, Tarja Korkalainen STTK:sta varapuheenjohtajana, Pirkko Mäkinen TTK:sta sihteerinä ja Mira Nokelainen myös TTK:sta.

Lisätietoja: http://www.ttk.fi/tyohyvinvointikortti