Insinööri-lehti

Työelämäpalkinto 2010 kahdelle hankkeelle työhyvinvoinnin edistämisestä

Työelämäpalkinnon 2010 saivat Ruoka-Saarioinen Oy eli Saarioisten Sahalahden tehdas sekä Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen liitto ry yhdessä. Palkitut ovat joko esimerkillään tai toiminnallaan olleet levittämässä niitä hyviä käytäntöjä, joiden avulla ikääntyneet ovat päättäneet olla työelämässä pidempään.

Saarioisten Sahalahden tehtaalla otettiin käyttöön senioriohjelma yli 55-vuotiaiden työntekijöiden työurien pidentämiseksi vuonna 2004. Saarioisella on muun muassa kevennetty yli 55-vuotiaan työntekijän työtä hänen halutessaan eikä hänen ansiotasoa ole laskettu. Jos henkilöllä on terveydellisiä tai muita erityissyitä, hänelle pyritään järjestelemään muuta kuin kolmivuorotyötä.
 
Ohjelma on levinnyt muuallekin Saarioinen-yhtymässä. Ruoka-Saarioisella ohjelma on merkinnyt sitä, että työpaikan ikärakenteessa yli 60-vuotiaiden osuus on kasvanut Senioriohjelman aikana 3,5 prosentista 6,3 prosenttiin. Keskimääräinen eläköitymisikä on senioriohjelman aikana ollut runsaat 61,5 vuotta.

Saarioisten rohkaiseva esimerkki on nostanut koko alan mukaan työurien pidentämistalkoisiin. Elintarvikealan työehtosopimuksessa on päätetty lähteä toteuttamaan koko alalla ikäohjelmia. Erona on vain se, että elintarvikealan sopimuksissa ohjelma koskee yli 50-vuotiaita.

Palkinto työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä
Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen liitto ry palkittiin pitkäjänteisestä ja tuloksellisesta yhteistyöstä työturvallisuuden ja -terveyden edistämisestä. Liitot ovat yhdessä toteuttaneet useita erilaajuisia hankkeita työtapaturmien torjunnan, muutosturvan, työaikamallien ja tuottavuuden alueilta.

Yhteistyön ansiosta alan työntekijöiden ja toimihenkilöiden ikäjakauma on muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana siten, että yli 60-vuotiaiden osuus on kasvanut noin yhdestä prosentista yli viiteen prosenttiin. Samana aikana työntekijöiden mediaani-ikä on noussut 39 vuodesta 43 vuoteen.

Teknologiateollisuus ja Metallityöväen liitto ovat käynnistäneet Hyvä työ – pidempi työura -hankkeen. Sen tavoitteena on levittää alan työpaikoilla jo käytössä olleita hyviä käytäntöjä ikääntyneiden työssä jatkamisen edistämiseksi. Hankkeeseen tulevat mukaan näiden kahden palkittavan järjestön lisäksi myös toimihenkilöjärjestöt (Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, Toimihenkilöunioni TU ry ja Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ry).

Työelämäpalkinnon 2010 luovutti tasavallan presidentti Tarja Halonen Työelämäpalkinnon rahaston 7.10.2010 järjestämässä tilaisuudessa Helsingissä. Ruoka-Saarioinen sai 30 000 euroa ja Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen liitto ry jakavat saman summan keskenään.