Insinööri-lehti

Työeläkerahastosijoitusten määrä ennallaan toisella neljänneksellä

Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen sijoituskanta oli kesäkuun lopussa 140,0 miljardia euroa. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi maaliskuun loppuun nähden 0,1 miljardia euroa. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva.

– Toisen neljänneksen aikana varojen määrä on pysynyt ennallaan. Ylipäätään eri omaisuuslajien portfolio-osuudet olivat pysyneet edelliseen neljännekseen verrattuna sangen samankaltaisina. Noteeratuissa osakkeissa ja korkosijoituksissa oli kuitenkin jonkin verran siirtymää, sanoo johtaja Reijo Vanne.

Noteerattujen osakkeiden määrä, 49,3 miljardia euroa, väheni lähes kahdella miljardilla eurolla edelliseen vuosineljänneksen loppuun verrattuna. Niiden osuus koko sijoituskannasta oli kesäkuun lopussa hieman yli 35 prosenttia.

Joukkovelkakirjojen arvo kasvoi hieman yli miljardilla eurolla 45,3 miljardiin euroon.  Suhteellinen osuus oli noussut yli 32 prosenttiin kaikista sijoituksista.

Kiinteistösijoitusten kokonaismäärä oli pysynyt kutakuinkin samalla tasolla, hieman yli 14 miljardissa eurossa. Osuus oli noin kymmenen prosenttia sijoituksista.

Suomeen kohdistuvien sijoitusten arvo oli yli 47 miljardia euroa. Suhteellinen osuus oli hieman alentunut, mutta se oli edelleen noin 34 prosenttia koko sijoitusomaisuudesta. Siirtymät Suomen, muun euroalueen ja euroalueen ulkopuolisten maiden välillä olivat melko vähäisiä.

Sijoitustuotto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 0,4 prosenttia sitoutuneelle pääomalle. Tuotto vastaavana aikana viime vuonna oli 3,5 prosenttia.

Työeläkevakuuttajien vakavaraisuus pysyi hyvällä tasolla. Varoja oli keskimäärin 28 prosenttia yli vastuuvelan.

– Tarkastelukauden jälkeen sijoitusmarkkinoiden epävarmuus on kuitenkin lisääntynyt. Epävakaissa taloudellisissa oloissa työeläkevarojen riskipuskurit joustavat eikä epävakaus johda maksunkorotuksiin saati eläkeleikkauksiin. Pitkällä aikavälillä rahastoinnilla turvataan eläkkeiden rahoitusta ja vähennetään työeläkemaksujen korotuspainetta, sanoo Reijo Vanne.

Lisätietoja www.tela.fi