Insinööri-lehti

Työajan pidentäminen ei lisää tuottavuutta

Työajan pidentäminen ei lisää tuottavuutta, Akava painottaa. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies on ehdottanut viikoittaisen työajan pidentämistä esimerkiksi kahdella tunnilla viikossa.

– Korkeasti koulutettujen palkansaajien ongelmana on jo nyt, että työajan seuranta on puutteellista, eivätkä todelliset tehdyt työtunnit tai työhön sidonnainen aika näy tilastoissa. Korkeasti koulutetut ovat usein muun muassa jatkuvasti hälytysvalmiudessa ja matkustavat omalla ajallaan työmatkoille, johtaja Maria Löfgren sanoo.

Akava muistuttaa, että asiantuntijatyössä innovointi ja luovuus eivät ole suoraan kytköksissä työajan pituuteen.

– Jos luovuutta ja tuottavuutta haluaan lisätä, työnantajien on huolehdittava työssä viihtymisestä, työhyvinvoinnista ja palkitsevasta henkilöstöpolitiikasta, Löfgren painottaa.

Akavan mielestä EK on esittänyt viime aikoina keskenään ristiriitaisia vaatimuksia. Vaatimus työaikojen pidentämisestä sopii huonosti yhteen sen esityksen kanssa, että pienten lasten äidit on saatava osa-aikatyöhön.

– Tässä taitaa olla kysymys siitä, että EK haluaa unohtaa työntekijöiden turvan eli laajentaa joustoja ja lisätä työnantajan sanelumahdollisuuksia työpaikkakohtaisesti, Löfgren toteaa.

EK on vaatinut lisäksi nollalinjaa ja palkanalennuksia tuleviin palkkaneuvotteluihin.

– Jos EK haluaa parantaa vakautta ja ennustettavuutta, pitää ensimmäiseksi löytää yhteinen käsitys työmarkkinoiden ja talouden näkymistä. Nykyisessä tilanteessa väritetään ennusteita ja jopa kuvaa nykytilasta siten, että ne tukevat omia vaatimuksia, sanoo puheenjohtaja Sture Fjäder. 

Fjäder muistuttaa, että paikalliset, yrityskohtaiset joustot voivat toimia vain, jos molemmilla osapuolilla on vahva luottamus ja ennustettavuus tulevaisuudesta.

– Kun jatkuva ennuste on heikkenevä talous, työntekijöillä ei ole mitään varmuutta siitä, säilyvätkö työpaikat. Tämä tarkoittaisi epäsuorasti liiketoiminnallisen riskin siirtämistä työntekijöille.

Nollalinja heikentäisi kotimaista kysyntää, vaikka nyt olisi olennaista vahvistaa sitä.

– Ostovoiman turvaamiseksi on kaikkien osapuolten osallistuttava talkoisiin. Työnantajat eivät voi jättäytyä pois. Kärjistämisen sijaan tarvitaan nyt rakentavia esityksiä.