Insinööri-lehti

Työaikasuojelu kuuluu kaikille

Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo edellyttää, että uudessa työaikalaissa korjataan asiantuntijoiden työaikaan liittyvät ongelmat. Hän painottaa, että työaikalain ja työaikasuojelun on koskettava kaikkia.

– Työantajapuolen tavoite näyttää olevan rajata asiantuntijat uuden työaikalain ulkopuolelle. Se ei käy. Työaikalakia on uudistettava niin, että minkään työntekijäryhmän työajan mittaaminen ja työaikasuojelu eivät jää sen ulkopuolelle, Salo sanoi avatessaan Insinööriliiton edustajakokouksen tänään Helsingissä.

Salon mukaan nykyisessä työaikalaissa on paljon puutteita. Uuden lain on lähdettävä siitä, että työajaksi lasketaan kaikki työhön kuuluva aika, joka ollaan työnantajan käytettävissä.

– Työ ei enää ole entiseen tapaan sidottu aikaan ja paikkaan, jossa se tehdään. Tämä on johtanut siihen, että etenkin asiantuntijatyössä todellinen viikkotyöaika on kasvanut useilla tunneilla. Uudessa laissa on otettava huomioon työn uudet muodot ja nykyisen työelämän tarpeet, Salo totesi.

Hän painottaa, että työajan seurantaan on erilaisia ratkaisuja työnteon paikasta ja ajankohdasta riippumatta. Salon mukaan osa yrityksistä on hoitanut asian esimerkillisesti, kun taas osalla ei tunnu olevan siihen edes halua.

Salon mukaan matka-aika on yksi ongelma, joka on ratkaistava työaikalain uudistamisen yhteydessä. Hän kaipaa lakiin myös kirjausta etätyöstä.

– Matka-aika eli työajan ulkopuolella tapahtuva matkustaminen kuormittaa paljon etenkin monia insinöörejä ja muita asiantuntijoita. Se ei ole työntekijän vapaa-aikaa. Koska matkustaessa ei ole kunnon mahdollisuutta levätä, ei sitä myös voi laskea vuorokautiseksi lepoajaksi tai viikoittaiseen vapaa-aikaan kuuluvaksi, Salo sanoi.

Salo tähdentää, että nykyaikaiseen työelämään kuuluu työntekijöiden suurempi vastuu työajastaan ja sen sijoittelusta. Työnantajan vastuulla on seurata työajan kokonaismäärää joustavuuden puitteissa.

– Joustavuus ei saa johtaa entistä pidempiin työpäiviin ja työn läikkymistä kotiin ja vapaa-ajalle. Kun asiantuntijat tekevät jo nyt säännöllistä työaikaansa pidempää työaikaa, tämä on syytä ottaa vakavasti. Työntekijän liika kuormittaminen sekä työajan ja vapaa-ajan rajan hämärtyminen ei hyödytä ketään, ei työnantajaa, työntekijää tai yhteiskuntaa, jolle puutteellisesta työsuojelusta aiheutuvat kustannukset yleensä lankeavat, Salo sanoi.

Salon mukaan tuottavuus ei kasva loputtomasti ihmisiä kuormittamalla. Luovaan työhön ja tuottavuuden kasvuun tarvitaan riittävästi lepoa ja selkeitä työaikajärjestelyjä.

– Insinööriliitto haluaa tuottavuuden kasvua, mutta haluavatko kaikki muut, Salo kysyi.