Insinööri-lehti

Työaikadirektiivineuvottelut keskeytyivät, ratkaisun löytyminen vaikeaa

Eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten neuvottelut Euroopan unionin työaikadirektiivin uudistamiseksi ovat keskeytyneet. Uutta neuvotteluajankohtaa ei ole vielä sovittu. Neuvottelut aloitettiin viime vuoden joulukuussa ja Euroopan komission antama määräaika päättyy vuoden vaihteessa.

– Osapuolten kannat olivat erittäin kaukana toisistaan, Suomen palkansaaja-keskusjärjestöjä neuvotteluissa edustanut Ari Åberg sanoo.

– Työnantajapuoli on pyrkinyt neuvotteluissa heikentämään vallitsevaa oikeustilaa erityisesti päivystysaikojen ja vuosilomien suhteen. Palkansaajapuolen päätavoitteina on ollut nykyisen oikeustilan parantaminen mm. poistamalla oikeus poiketa viikoittaisesta enimmäistyöajasta työsopimuksella (ns. opt-out) ja saattamalla ylemmät toimihenkilöt selkeästi työaikasuojelun piiriin, Ari Åberg selventää.

– Pohjoismaissa työaika-asiat hoidetaan kohtuullisen hyvin ja säännösten mukaan. Samaa ei voi kuitenkaan sanoa kaikista EU-maista. Kyse on vähän samasta kuin talous- ja rahaliitossa: luikureiden takia tarvitaan tehokkaampaa sääntelyä. Uutta ja parempaa direktiiviä tarvittaisiin siis kipeästi, Åberg toteaa.

Komission on tehtävä esitys uudesta direktiivistä ensi keväänä, jotta Euroopan parlamentti ehtisi käsitellä asian ennen vaalilomaansa, joka alkaa toukokuussa 2014. Direktiivi käsitellään neuvoston ja parlamentin yhteispäätösmenettelyssä.

Suomen palkansaajakeskusjärjestöt kannattavat työaikadirektiivin uusimista, sillä hyvä ja laadukas työelämä on Euroopan menestymisen avain.

Työaikasääntelyn tavoite on tukea työssä jaksamista ja pysymistä. Työaikadirektiivin uudistamisen yhteydessä on SAK:n, STTK:n ja Akavan mukaan korostettava työntekijöiden oikeutta ja mahdollisuuksia sovittaa yhteen työ ja yksityiselämä. Näin voidaan vaikuttaa myönteisesti myös työurien pidentämiseen