Insinööri-lehti

Tuottavuutta voidaan lisätä yhteistyöllä

Tuottavuuden ja työelämän laadun parantamisesta on tullut entistä tärkeämpää. Toimialoilla ja liitoilla on keskeinen rooli tiedon levittäjinä ja työpaikkojen tukena selviää Tuottavuuden pyöreän pöydän selvityksestä.

Tuottavuutta lisäämällä voidaan edistää myös muita tärkeitä yhteiskunnallisia päämääriä, kuten nykyistä pidempiä työuria. Työpaikoilla henkilöstö voi yhdessä kehittää toimintamalleja ja tapoja tuottavuuden sekä työelämän laadun parantamiseksi.

Työmarkkinajärjestöt ovat verkostoituneet laajasti ja tavoittavat hyvin alansa yritykset, työpaikat sekä työnantajan ja henkilöstön edustajat. Oman toimialan hyvä tuntemus edistää myös uusien toimintatapojen levittämistä, aina palkkausjärjestelmien uudistamisesta työhyvinvoinnin kehittämiseen.