Insinööri-lehti

Tuhannet valitsivat varhaisen eläkkeen

Työuraeläkettä saa vielä harva, mutta varhennettua vanhuuseläkettä maksetaan monelle.

Työuraeläkettä myönnettiin toukokuun loppuun mennessä Eläketurvakeskus ETK:n mukaan 15:lle vuonna 1955 syntyneelle hakijalle. Hakijoita oli yhteensä 50, joista 37:lle on ehditty antaa hakemuksesta ratkaisu. Heistä 15:n hakemus hylättiin, ja vajaat kymmenen sai muuta eläkettä.

Toukokuun loppuun mennessä oli voimassa neljä työuraeläkettä. Keskimääräinen työuraeläke oli 1 870 euroa kuukaudessa. Kaikki olivat miehiä.

Työuraeläke on uusi eläkemuoto. Se on tarkoitettu fyysisesti rankan työuran tehneille henkilöille, jotka eivät enää jaksa työelämässä. Hakukriteerit ovat tiukat, ja eläkettä varhentava vaikutus on vielä lyhyt mutta kasvaa sitä mukaa, kun vanhuuseläkkeen raja nousee.

Sen sijaan osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakijoita oli toukokuun loppuun mennessä 4 700. Vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona hakijoita oli enemmän, 7 300.

Varhennettuja vanhuuseläkkeitä oli toukokuun lopussa voimassa 16 000, joista 2 000 oli tasoltaan 25 prosenttia kertyneestä eläkkeestä eli keskimäärin 433 euroa kuussa ja lähes 14 000 tasoltaan 50 prosenttia eli keskimäärin 806 euroa kuussa.

Toukokuun loppuun mennessä varhennetuista vanhuuseläkkeistä päättyi lähes 1 500 eläkettä. Suurin osa siirtyi vanhuuseläkkeelle.