Insinööri-lehti

Trumpin politiikka voi viedä töitä Suomesta

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin kauppapolitiikka saattaa pienentää Suomen bruttokansantuotetta ja viedä työpaikkoja, pelkää Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA.

Yhdysvaltojen käymä kauppasota on luonut epävarmuutta koko maailmantalouteen. Trump näkee Yhdysvaltojen kauppataseen alijäämän epäonnistuneena kauppapolitiikkana ja pyrkii kauppasopimusten purkamiseen sekä alijäämien vähentämiseen tuontitulleilla. Tutkijat huomauttavat, että Trumpin käsitys ei perustu empiiriseen näyttöön.

– Itse asiassa Yhdysvaltojen talous on kehittynyt suotuisasti, samalla kun kauppataseen alijäämät ovat kasvaneet. Kauppataseen epätasapainot mittaavat ylipäänsä heikosti kauppapolitiikan ja kauppasopimusten oikeudenmukaisuutta, huomauttaa Etlan tutkimuspäällikkö Katariina Nilsson Hakkala.

Nilsson Hakkalan, Tero Kuusen ja Maria Wangin tutkimuksessa käydään läpi Trumpin toimia ja politiikan vaikutuksia Suomeen. Yhdysvallat oli viime vuonna Suomen neljänneksi suurin tavaroiden vientimaa ja palveluviennissä toiseksi tärkein kohdemaa.

Tutkimuksessa eriteltiin lisätullien vaikutuksia Suomeen. Jos kaikki uhatut tullit toteutuvat, arvonlisän vähennys Suomessa on arviolta 193 miljoonaa euroa ja koko EU:n alueella noin 28 miljardia. Suhteutettuna bkt:hen lisätullien vaikutukset eivät olisi Suomelle kovin suuria. Työllisyysvaikutuksena Suomesta voi kuitenkin kadota noin 2 900 työpaikkaa. Laskelmat saattavat silti aliarvioida todellisia vaikutuksia.

– Esimerkiksi uhatuissa autotulleissa vaikutus kohdistuisi lähinnä autoteollisuuteen, mikä työllisti Suomessa vuonna 2014 noin 6 900 ihmistä. Jos tullien aiheuttama 854 hengen vähennys kohdistuisi pelkästään tähän lukuun, olisi työllisyysvaikutus toimialalla jo yli 12 prosenttia miinuksella, Nilsson Hakkala laskee.

Kesällä muun muassa Aalto-yliopiston Suomen pankin asiantuntijoiden esittämät ennusteet olivat samansuuntaisia.